Nieuws

Op 24 februari 2018, over deze onderwerpen: Onze Fractie

Ook dit keer veel volk op ons wijkbezoek ondanks de koude …

Op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Onze Fractie

Het was een leuke en intressante uiteenzetting van Bart voor een vol Gravenhof. Daarna nog  gezellige nagesprekken bij een natje en een droogje …

Op 21 februari 2018

Bart De Wever en zijn ploeg reden de jongste jaren een stevig parcours in de stad. Proloog, tijdrit, bergbeklimming, tussensprint, ... Geen inspanning teveel om de ronde van en voor de Antwerpenaar te winnen. Maar de eindstreep is nog niet in zicht, de komende jaren willen we met de ganse ploeg …

Blikvangers

 • Koetshuizen

  GOED NIEUWS : Start restauratie koetshuizen in januari 2018.

  GOED NIEUWS : Start restauratie koetshuizen in januari 2018. Ondertussen gaan we ook al op zoek naar een uitbater voor de permanente horeca in deze prachtgebouwen. Ten westen van het kasteel Sorghvliedt bevinden zich twee voormalige dienstgebouwen, eertijds een wagenhuis en een stalling, die in de 18e eeuw werden opgetrokken. De rococo koetshuizen zijn beschermd erfgoed. Beide gebouwen hebben in de loop der tijd een onderhoudsachterstand opgebouwd. Om de authenticiteit van de gebouwen optimaal te conserveren moet de buitenschil van beide koetshuizen gerestaureerd worden. De stad Antwerpen zoekt gemotiveerde kandidaten voor de uitbating van de twee koetshuizen en de uitbating en het dagelijkse beheer van de belvedère in park Sorghvliedt in Hoboken. Dat voor een periode van 9 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Kunstgras

  Start aanleg kunstgrasveld korfbal

  In Fort 8 is men gestart met de aanleg van het kunstgrasveld voor de korfbal. Knap dossier van de gefuseerde club HMKC, met dank aan Stad Antwerpen en Ludo Van Campenhout voor de subsidies! Nog meer sportplezier in Hoboken
 • Lichtplan Broydenborg

  Eerste ontwerpen lichtplan Hoboken klaar

  Het college keurde vorige vrijdag het lichtontwerp voor een aantal iconische gebouwen in Hoboken goed. Daardoor zullen vanaf dit najaar de eerste realisaties van het eerder goedgekeurde lichtplan voor Hoboken-centrum zichtbaar worden. Hoboken heeft heel wat mooie monumenten en erfgoed. Het lichtplan zet een aantal gebouwen letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers. Zo kunnen de inwoners ook ’s avonds genieten van de gebouwen in hun buurt. 3 gebouwen krijgen belichting op maat De stad stelde begin 2016 een lichtontwerper aan die voor deze verschillende gebouwen concepten uitwerkte. Afgelopen vrijdag werden de lichtontwerpen van onder meer Kasteel Broydenborg, Cultuurcentrum Gravenhof en de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk goedgekeurd. Hiermee neemt het bestuur een eerste belangrijke stap in de uitvoering van het lichtplan. De verlichting voor kasteel Broydenborg wordt in principe in oktober van dit jaar geplaatst. Die voor CC Gravenhof tegen eind dit jaar. De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk krijgt in de loop van 2018 haar verlichting. Kasteel Broydenborg (Broydenborglaan) De verlichting voor het neoclassicistische kasteel Broydenborg zorgt dat het gebouw ’s nachts veel beter tot zijn recht komt. Ze loopt over de hele gevel door, voor een goede zichtbaarheid door de boomkruinen heen. De armaturen zijn zo gekozen en geplaatst dat lichtvervuiling en lichthinder vermeden worden. Wit licht zal de 2 delen van het gebouw verbinden, waarbij de hoeken van het monument van onderuit door strijklicht benadrukt worden. De grote kolommen komen zo in negatief contrast te staan, waardoor ze zich los te lijken maken van het gebouw. De afboording van de ramen wordt subtiel benadrukt door een uitgesneden lichtprofiel van wit licht. Het dak van het neoclassicistische deel wordt bewust donker gehouden om het oudere deel van het kasteel over de hele hoogte tot zijn recht te laten komen. CC Gravenhof (Louisalei) Voor de verlichting van CC Gravenhof volgt het ontwerp de verschillende onderdelen van het gebouw. Het hoofdgebouw krijgt een klassieke onderdompeling in warm wit licht. Zo komt de opbouw van rode baksteen met witte speksteenbanden mooi tot zijn recht. Enkel het dak van het torentje wordt met kouder licht belicht, om de leienstructuur te benadrukken. Net als bij Broydenborgh zal ook hier het globale lichtniveau hoog genoeg zijn zodat de gevel doorheen de openingen in het gebladerte zichtbaar blijft. Het licht op de evenementenzaal benadrukt haar rode kleur, die de wereld van het theater oproept. Door die kleur lijkt deze zaal, gezien vanuit het park, quasi los te staan van het hoofdgebouw. Wit strijklicht brengt de decoratieve takkenstructuur in deze gevel tot leven, door het reliëf van de uitspringende bakstenen te benadrukken. Een lijn van leds tussen de glazen wand van de inkompartij en het verlaagd plafond geeft volume aan deze doorgang. Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Kioskplaats) Voor de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is er gekozen voor sobere verlichting met warm en neutraal wit licht. Dat benadrukt op een respectvolle manier de gebruikte bouwmaterialen. Om de groene omgeving te onderstrepen worden ook enkele bomen uitgelicht. Verder zet het lichtontwerp in op een hoge leesbaarheid van de ruimte rondom de kerk, door verlichting van de primaire verbindingsassen. Verantwoordelijken: Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein en Kathelijne Toen, districtsvoorzitter district Hoboken copyright: Light to light