Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 juli 2018, over deze onderwerpen: Van woord naar daad

Kortelings beginnen de eigenlijke werken op en aan de Kioskplaats. Alle informatie kun je terugvinden in de folder in de bijlage …

Op 24 april 2018, over deze onderwerpen: Van woord naar daad

Vanaf maandag 23 april worden de voetpaden rond het Wolplein in Hoboken vernieuwd. Wanneer alle voetpaden aangelegd zijn, krijgt de rijbaan een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in verschillende fases. De heraanleg van de voetpaden start op maandag 23 april aan de kant …

Op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Van woord naar daad

Op vrijdag 30 maart werden de kunstgrasvelden van Hoboken Mercurius Korfbalclub officieel geopend in aanwezigheid van Schepen voor Sport, Ludo Van Campenhout, districtsburgemeester Kathelijne Toen en gemeenteraadslid Carine Leys.  Carine werd door de voorzitter Serge Bossant in de bloemetjes gezet …

Op 27 maart 2018, over deze onderwerpen: Onze Fractie

Bij aanvang van de gemeenteraad legde N-VA-lid Ingrid Seghers de eed af als nieuw raadslid. Zij zal de resterende maanden van deze legislatuur zetelen in de plek van N-VA-schepen Rob Van de Velde, die eind deze maand opstapt. Terwijl mevrouw Seghers braaf met twee vingers van haar rechterhand omhoog …

Op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Beleid en Plannen

Het district Hoboken krijgt er tegen mei 2018 een laatste nieuwe zone 30 bij. De stad Antwerpen wil met het inrichten van zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten. De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal 2 nieuwe zones 30 …

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Onze Fractie

Sneeuw hadden we op onze wijkbezoeken nog niet gehad, het was koud en nat. Desondanks toch nog veel volk aan onze tent gehad …