Onze Fractie

N-VA Hoboken is als afdeling opgericht door enkele lokale sterkhouders en is sindsdien uitgegroeid tot thans de enige partij in Hoboken met twee districtsschepenen, waaronder de districtsburgemeester zelf. Daarnaast tellen we ook nog 5 verkozenen in de districtsraad  waaronder de voorzitter van deze raad en de voorzitter van de raadscommissie. Verder hebben we twee gemeenteraadsleden in onze rangen en ook zij zorgen er mee voor dat  we goede contacten onderhouden met het Stadsbestuur en een aantal nationale mandatarissen. Samen met alle andere bestuursleden hebben we dus een enthousiaste ploeg die zorg draagt voor de uitstraling en de aanspreekbaarheid van N-VA in Hoboken.

Nieuws over dit onderwerp

Zomer in Hoboken UIT ons kot?

Tijdens de zomermaanden heeft Hoboken zoals elk jaar veel te bieden voor de thuisblijvers. De Corona-pandemie zorgt er dit jaar echter voor dat vele zaken niet zullen kunnen plaatsvinden of alleen …

Brand bij Umicore

De brand bij Umicore op 2 maart jl. wordt ook door N-VA Hoboken met de nodige ernst geëvalueerd.  Op een informatie vergadering, kort na het incident,  werd een uitgebreide toelichting gegeven.  Zowel …