Onze Fractie

N-VA Hoboken is als afdeling opgericht door enkele lokale sterkhouders en is sindsdien uitgegroeid tot thans de enige partij in Hoboken met twee districtsschepenen, waaronder de districtsburgemeester zelf. Daarnaast tellen we ook nog 5 verkozenen in de districtsraad  waaronder de voorzitter van deze raad en de voorzitter van de raadscommissie. Verder hebben we twee gemeenteraadsleden in onze rangen en ook zij zorgen er mee voor dat  we goede contacten onderhouden met het Stadsbestuur en een aantal nationale mandatarissen. Samen met alle andere bestuursleden hebben we dus een enthousiaste ploeg die zorg draagt voor de uitstraling en de aanspreekbaarheid van N-VA in Hoboken.

Nieuws over dit onderwerp

Wijkbezoek Draaiboom

Sneeuw hadden we op onze wijkbezoeken nog niet gehad, het was koud en nat. Desondanks toch nog veel volk aan onze tent gehad …