Guido Verveckken

Onze Fractie

N-VA Hoboken is als afdeling opgericht door enkele lokale sterkhouders en is sindsdien uitgegroeid tot thans de enige partij in Hoboken met drie districtsschepenen, waaronder de districtsburgemeester zelf. Daarnaast tellen we ook nog 5 verkozenen in de districtsraad  waaronder de voorzitter van deze raad en de voorzitter van de raadscommissie. Verder hebben we ook een gemeenteraadslid in onze rangen en ook hij zorgt er mee voor dat  we goede contacten onderhouden met het Stadsbestuur en een aantal nationale mandatarissen. Samen met alle andere bestuursleden hebben we dus een enthousiaste ploeg die zorg draagt voor de uitstraling en de aanspreekbaarheid van N-VA in Hoboken.

Nieuws over dit onderwerp

Goedele

Goedele Toen legde afgelopen maandag de eed af als gemeenteraadslid. Het gaat om een tijdelijke vervanging. We wensen ons N-VA-bestuurslid veel succes en werklust de komende maanden …

N-VA Hoboken verrast zijn leden met mooie attentie

De eindejaarsperiode is dit jaar op zijn zachtst uitgedrukt, anders. We hunkeren naar gezelligheid en samen zijn en net dat is slechts in zeer minieme mate toegelaten. Ook vanuit N-VA Hoboken konden …