Bestuurslid in de kijker: Luc De Ranter

Op 5 februari 2023, over deze onderwerpen: Luc De Ranter, Bestuurslid in de kijker
Luc De Ranter

Wie ben je?

Ik ben Luc De Ranter, net 67 jaar geworden en ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Ik ben sinds 3 juli 1976 gehuwd met Josée Snijders en samen hebben we een dochter en een zoon, twee kleindochters en twee kleinzonen.

Nu we beiden met pensioen zijn, verblijven we 3 maanden per jaar in het mooie Friesland op een boerencamping waar we mee de kalfjes verzorgen en kleine klusjes opknappen op vrijwillige basis. Onze kinderen en kleinkinderen komen daar tijdens de schoolvakantie ook graag één of twee weken naartoe om te genieten van de rust en de uitgestrekte weilanden.

 

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik ben begonnen in 1973 bij firma Rubens in Berchem als “draaier”. Daarna heb ik gewerkt in het vormingsstation van de NMBS om dan in 1978 over te stappen naar de stad Antwerpen voor het onderhoud van de sleepboten aan de droge dokken. In 1982 ben ik in het onderwijs terecht gekomen waar ik leerkracht beroepsgerichte vorming was in het Buitengewoon Stedelijk Onderwijs. In 2016 ben ik uiteindelijk met pensioen gegaan.

Naast het werken, heb ik me ook altijd graag geëngageerd in de klusploeg van een goede vriend van mij. Hij is daar een 10-tal jaar geleden mee gestart om op vrijwillige basis het parochiecentrum Moretus te vernieuwen en te onderhouden. Sinds ik met pensioen ben, kan je me daar elke donderdag vinden. Op maandag en dinsdag ben ik dan weer te vinden in een school waar ik me ook geëngageerd heb om te helpen bij onderhouds- en verfraaiingswerken en uiteraard help ik ook graag de kinderen bij hun grote en kleine kluswerken.

Als er niet geklust wordt, dan speel ik graag muziek. Als liefhebber muzikant ben ik nl. aangesloten bij twee muziekmaatschappijen, zijnde Concertband De Scheldezonen in Hoboken en de Brusselse Concertband waar een broer van me dirigent is. Beiden zijn we ook aangesloten bij JOEPS (jong en op pensioen) waarvan ik de maandelijkse bijeenkomsten tracht bij te wonen.

Tenslotte, als er nog wat tijd over is, ga ik af en toe in het weekend naar RVC Hoboken of naar de sporthal om naar de wedstrijden van de kleinkinderen te kijken en wanneer het weer het toelaat, neem ik met hen al eens de Waterbus om van Hoboken naar de koekestad te varen om dan al fietsend terug te keren. De oudste kleindochter tenslotte speelt in een jeugdorkest en de optredens daarvan missen we uiteraard ook niet graag.

 

Waar en hoe lang woon je in Hoboken?

Ik ben geboren en getogen in Hoboken, ik heb hier dus altijd gewoond, zij het op verschillende locaties. Na het vroegtijdig overlijden van mijn ouders hebben we op aanraden van mijn echtgenote, het ouderlijk huis in de Draaiboomstraat gekocht. Daar wonen we nu, na heel wat veranderingswerken, al 28 jaar.

 

Waarom bestuurslid bij N-VA -Hoboken?

Drie legislaturen geleden werd mijn echtgenote gevraagd om mee op de districtslijst te staan. Ze was eerste opvolger en tijdens die periode is ze ook effectief districtsraadslid geworden. Met de volgende verkiezingen waren er enkele bestuursleden weggevallen en uit sympathie voor bepaalde mensen heb ik me dan kandidaat gesteld om mee in het bestuur te komen.

Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ik overigens door toenmalig Schepen Fons Duchateau gevraagd om me kandidaat te stellen op de lijst van de gemeenteraad, wat ik dan ook heb gedaan.

Omdat mijn echtgenote, samen met haar collega, de organisatie van de plaatselijke NVA-evenementen voor haar rekening neemt, help ik hen daarbij met het zwaardere werk. Ook bij de verkiezingen neem ik graag het heft in handen om verkiezingsborden te gaan plaatsen en deze regelmatig te controleren of alles nog in orde is.

 

Wat is jouw ambitie?

Meewerken aan de veiligheid in Hoboken! In dat kader heb ik op vraag van enkele buurtbewoners samen met mijn echtgenote het Buurt Informatie Netwerk (BIN) wijk Draaiboom opgestart. Dat is officieel van start gegaan op 3 juli 2019 in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever. We zijn daar speciaal voor teruggekomen uit Friesland maar het heeft ons echt enorm veel deugd gedaan. De maandelijkse vergaderingen van het wijkoverleg die voortvloeien uit die BIN, neem ik er dan ook graag

bij.

Ook met de veiligheid van fietsers ben ik begaan. Te dikwijls zie je fietsers rijden in donkere kledij, zonder lichten of fluovestjes. Als we daar nog eens iets aan zouden kunnen veranderen, dat zou echt een opsteker zijn!

 

Wie motiveert jou binnen de N-VA ?

Iedereen die het goed voorheeft met de partij en zeker ook de achterban, onze leden, die de partij blijven steunen. Ook respect voor onze districtsburgemeester en -schepenen, want ze trekken nu toch al 10 jaar aan de kar en dat is niet altijd even gemakkelijk. Hetzelfde geldt overigens voor onze nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van N-VA Hoboken die alles in goede banen leiden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is