Bestuurslid in de kijker: Ludwig Van der Reysen

Op 27 maart 2023, over deze onderwerpen: Ludwig Van der Reysen
Ludwig Van der Reysen

Wie ben je?
Ik ben Ludwig Van der Reysen en sinds 1994 gehuwd met Carine Leys, één van onze N-VA districtsschepenen in Hoboken. Samen hebben we twee dochters , waarvan nog één thuiswonend.


Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben een fiscaal jurist van opleiding en heb als zodanig eerst gewerkt in een accountantskantoor en vervolgens gedurende 20 jaar als hoofdredacteur bij een uitgeverij van fiscaal- juridische uitgaven. In 2017 heb ik dan de overstap gemaakt naar het kabinet van de toenmalige minister van Financiën Johan Van Overtveldt en sinds november 2019 werk ik als fiscaal raadgever op het kabinet van de Vlaamse minister van Financiën , Matthias Diependaele.


Waar en hoelang woon je in Hoboken?
Ik ben niet geboren en getogen in Hoboken, maar ben afkomstig van Borgerhout, omgeving Turnhoutsebaan. Omdat mijn vrouw destijds in Brussel werkte, hebben we eerst in Wilrijk gewoond maar dat heeft niet lang geduurd. Kort na ons huwelijk, werd immers de huur van ons appartementje opgezegd en zo zijn we dan in 1995 in Hoboken terechtgekomen. We hadden eerst een huisje gekocht in de Goedetijdstraat maar een 5-tal jaar en twee kinderen later was dat al snel te klein en hebben we een grotere woning gekocht in de Moretusstraat. Ideaal gelegen dus, vlakbij het centrum én het park en bovendien niet te ver van het centrum van Antwerpen!


Waarom ben je bestuurslid bij N-VA Hoboken?
De partij was me sowieso al langer genegen maar in 2013 werd me de vraag gesteld of ik het bestuur van N-VA Hoboken wou komen versterken en zodoende heb ik me dan ook kandidaat gesteld bij de bestuursverkiezingen dat jaar. Mijn ervaring als hoofdredacteur zal er ongetwijfeld voor iets tussen gezeten hebben want al snel werd me de communicatie en de redactie van het huis-aan-huis blad toevertrouwd. Het moet zijn dat dit in de smaak gevallen is want bij de daaropvolgende bestuursverkiezingen is me die eer telkens opnieuw te beurt gevallen. In de loop der jaren is daar ook de functie van secretaris bijgekomen, ter ondersteuning van de voorzitter en de ondervoorzitter.


Wat is jouw ambitie?
Een klein steentje verleggen in de rivier, als dat zou kunnen. Als we kijken naar de huidige gang van zaken op het hoogste politieke niveau, dan is vriend en vijand het er roerend over eens dat onze huidige structuren opgeleefd zijn. België is een gehuwd koppel dat door de jaren heen over alles van mening verschilt en over niets meer akkoord gaat. Geen van beide is daar gelukkig mee maar geen van beide zet de stap tot een ordentelijke oplossing. Met N-VA zoeken we mee naar zo’n oplossing, los van hoe je dat dan precies noemen wil, want dat leidt de aandacht af van het probleem. Het is mijn ambitie die oplossing mee tot stand te brengen. Dat kan van op diverse niveaus en dus zeker ook vanuit het zeer lokale niveau zoals een district. De geesten zijn nu reeds aan het rijpen, met N-VA Hoboken kunnen we mee het verschil maken en dat steentje in die rivier verleggen!

Wie motiveert jou binnen N-VA?
Iedereen die zijn rol niet als vanzelfsprekend beschouwt maar al te goed beseft dat het de burger is die hem of haar die rol heeft toebedeeld en dat het ook de burger is die hem daarvoor betaalt! Denk aan Bart De Wever die als burgemeester samen met Schepen Koen Kennis eindelijk de stadsfinanciën terug op orde hebben gekregen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen hen daar dankbaar voor zijn. Om dezelfde redenen mogen hier ook Johan Van Overtveldt en Matthias Diependaele vermeld worden, beide voorstander van een sterke begrotingsdiscipline, want het gaat hier tenslotte om het geld van de burger! Mocht iedereen dat wat meer in het achterhoofd houden, dan zou er meteen al heel wat misnoegdheid bij die burger weggenomen zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is