District Hoboken krijgt nieuwe "Zone 30"

Op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Beleid en Plannen
Fort 8

Het district Hoboken krijgt er tegen mei 2018 een laatste nieuwe zone 30 bij. De stad Antwerpen wil met het inrichten van zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten.

De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal 2 nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens 20 nieuwe zones per jaar bij.

De nieuwe zone 30 ‘Fort 8’ bestaat uit de Hoofdfrontweg en de Schansstraat in en rond Fort 8. Dat zijn straten die enkel gebruikt worden door wie van de faciliteiten in het Fort gebruik wil maken, en waar voetgangers en fietsers de rijbaan delen met het autoverkeer. 

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is