Extra schoolbanken in Hoboken!

Op 9 januari 2023

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 28.399.212 in 1685 extra plaatsen in de klassen in Antwerpen. Ieder kind zou namelijk een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs moeten hebben. In lijn met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ verhoogt de Vlaamse Regering de capaciteit waar de noden het hoogst zijn. Dit is ook in Antwerpen het geval. “We investeren daarvoor de komende twee jaar voor bijna € 157 miljoen in scholenbouw over heel Vlaanderen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten de inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek.”

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode. Heel wat steden en gemeenten worstelen met een veranderende demografie. De nood aan bijkomende schoolcapaciteit vormt daarbij een grote uitdaging. In verschillende steden en gemeenten is er in de toekomst nood aan extra schoolbanken, ook in Antwerpen. De capaciteitsmonitor dient als leidraad voor de investeringen in extra capaciteit. Die toont aan waar tegen schooljaar 2027-2028 een tekort wordt verwacht. Daarom focust de Vlaamse Regering bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de eerste plaats op het secundair onderwijs, omdat de noden daar het hoogst zijn.

De komende twee jaar wordt daarom maar liefst € 28.399.212 in 1685 extra schoolbanken in Antwerpen. Concreet gaat het voor Hoboken over 75 extra plaatsen in het secundair onderwijs in het GO! Koninklijk Atheneum Hoboken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is