N-VA Hoboken strijdt voor het openbaar vervoer!

Op 7 juni 2023, over deze onderwerpen: Beleid en Plannen, Carine Leys, Kathelijne Toen, Paul De Ranter
Kathelijne Toen

N-VA Hoboken blijft ijveren voor degelijk openbaar vervoer bij De Lijn. Zonder enige vorm van overleg met het district Hoboken besliste De Lijn om vanaf 1 juli de bediening tussen Hoboken Centrum en de Zwaantjes niet langer met trams te laten gebeuren.  Er zullen pendelbussen ingezet worden, maar daarbij hebben we de grootste vragen vb qua frequentie, traject  enz…Daarom besliste het districtscollege om een collegiale brief te sturen om aan de stad te vragen bij De Lijn aan te dringen op opheldering.


We begrijpen dat herstellingen nodig zijn, maar dit mag niet ten koste gaan van de dienstverlening, het reiscomfort en de frequentie!  Hoboken heeft recht op een deftig openbaar vervoer.

De volledige collegiale brief kan je hieronder lezen.

Geachte burgemeester en schepenen


Het districtscollege moest onlangs via de pers vernemen dat, nadat eerder al tramlijn 2 werd ingekort,
vanaf 1 juli 2023 ook tram 4 niet langer naar de Lelieplaats zou rijden en dat er pendelbussen zouden
worden ingelegd. Wij realiseren ons uiteraard dat dit geen beslissing was die op stedelijk niveau werd
genomen, maar wensen toch enkele vragen en bedenkingen door te geven, met de vraag om deze ook
aan De Lijn over te maken.
Allereerst betreurt het districtscollege het ontstellende gebrek aan communicatie bij deze wijziging in het
aanbod aan openbaar vervoer, die toch behoorlijk impactvol is voor het centrum van Hoboken.
Over de maatregel zelf heeft het districtscollege nog onvoldoende detailinformatie gekregen en moet het
dus afgaan op de berichtgeving in de pers, die alvast volgende vragen en bedenkingen oproept.

  • Waarom wordt deze regeling zo plots en onaangekondigd ingevoerd vanaf 1 juli 2023?
  • Hoe lang zal deze regeling in voege zijn?
  • In de persberichten is voor de pendelbussen sprake van een frequentie van 15 minuten en misschien vanaf 1 september 10 minuten. Zowel deze frequentie als de capaciteit lijken ons in het aanbod met de pendelbussen ondermaats. Wanneer zowel tram 2 als tram 4 tot de Lelieplaats reden/rijden, werd/wordt het traject Lelieplaats/Zwaantjes immers beurtelings gereden met een frequentie van 5 minuten, en dit door gekoppelde PCC-’s of Hermelijntrams.
  • Zullen aan de overstapplaats aan de Zwaantjes de pendelbussen en de trams op elkaar afgestemd zijn? Het districtscollege dringt daarop aan.
  • Zal tijdens de werkzaamheden aan de sporen op de Antwerpsesteenweg het verkeer (en dus ook de pendelbussen) in beide rijrichtingen kunnen blijven rijden?
  • Wanneer de pendelbussen zullen halteren op de rijbaan van de Antwerpsesteenweg: zullen de haltes veilig en toegankelijk zijn voor iedereen, worden er schuilhokjes voorzien?
  • Bij de pendelbussen die op de rijbaan halteren heeft het districtscollege bovendien bedenkingen bij de vlotte doorstroming van het verkeer en bij de gevolgen voor de parkeerplaatsen

Het districtscollege vraagt om De Lijn hierover te interpelleren, om voldoende geïnformeerd te worden en om ook betrokken te worden bij de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Hoogachtend
Namens het districtscollege

Kathelijne Toen
Districtsburgemeester

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is