Omgevallen bomen Polderbos op vrijdag 10/3/23

Op 13 maart 2023, over deze onderwerpen: Guy Milis, Kathelijne Toen
Guy Milis

Op de districtscommissie van vandaag stelde raadslid Guy Milis een vraag over de toestand van de bomen in het Polderbos. Vorige week nog waaiden verschillende bomen om en kwamen terecht op de Schroeilaan. Lees hieronder de volledige vraag en het antwoord van onze districtsburgemeester Kathelijne Toen.

2023_IV_00104 – Informatieve vraag van raadslid Guy Milis: Screening toestand bomen Polderbos kant Schroeilaan

Vorige vrijdag heeft er zich een incident voorgedaan op de schroeilaan. Enkele bomen zijn er door hevige rukwinden dwars over de rijbaan terechtgekomen. Hierbij werd er een geparkeerde vrachtwagen beschadigd. Dankzij de vlotte tussenkomst van de brandweer kon het verkeer snel terug vlot doorstromen. Gelukkig was er enkel materiële schade wat uiteraard ook wel te betreuren is.

Het betrof hier bomen van het Polderbos. Naar mijn mening zijn daar wel meerder bomen die een verhoogd risico hebben om het in de toekomst bij herhaalde rukwinden en of stormweer te begeven. Wordt dit naar aanleiding van het omvallen van bomen nagekeken of dit een uitzonderlijk voorval was of dat er ook andere bomen in dermate slechte staat zijn dat er een risico is op omvallen. Wie is er hier verantwoordelijk voor? Is het niet raadzaam zo’n controle te laten uitvoeren zodat proactief actie kan ondernomen worden alvorens bij gelijkaardige incidenten op die drukke verkeersader wel slachtoffers te betreuren vallen.

Antwoord districtsburgemeester Kathelijne Toen :

‘Er zijn inderdaad enkele populieren uit het Polderbos omgewaaid. Het Polderbos is deel van het Natuurgebied Hobokense Polder dat in beheer is van Natuurpunt. In de overeenkomst met Natuurpunt is opgenomen dat snoeiwerken een taak zijn voor de Stad. In het najaar werd de hele rij populieren nog nagekeken en was er geen risico vastgesteld. Naar aanleiding van de omgewaaide bomen werd vandaag (13 maart) als eerste werk een visuele boomscreening van de randen van het Polderbos georganiseerd.

Eén boom vormt een ernstig gevaar en daarvoor is een noodvelling nodig.  Die zal eerstdaags uitgevoerd worden.  Verder waren er enkele bomen die op korte termijn best ook geveld worden.  Deze vormen geen ernstig gevaar daar ze niet op de openbare weg maar in het park zouden vallen.  Tenslotte zijn er enkele bomen die verder onderzocht zullen worden maar die vooralsnog geen gevaar vormen.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is