Snelheidsinformatieborden in Hoboken

Op 7 oktober 2016
Hoboken

 

Woensdag, 5 oktober, krijgt het district Hoboken zijn eerste snelheidsinformatiebord. Het bord wordt geplaatst in de Oudestraat en beloont automobilisten die niet te snel rijden met een smiley. Komende maanden zal het bord verplaatst worden naar andere locaties in Hoboken zoals schoolomgevingen, omleidingstrajecten, woonstraten en gevaarlijke punten.

 

Eind 2015 kondigde het college van burgemeester en schepenen aan dat tegen midden 2018 in alle woonwijken van de stad Antwerpen de maximumsnelheid van 30 km/u zal gelden. Verschillende districten, waaronder ook Hoboken, waren vragende partij om snelheidsinformatieborden (SIB’s) te plaatsen. Deze borden geven ‘in real time’ feedback aan de bestuurder. Automobilisten die zich aan de snelheidslimiet houden, worden beloond met een smiley. De SIB’s hebben dus een sensibiliserend effect.

 

Borden worden ingezet op verschillende locaties
De districten bepalen zelf in welke straten ze de snelheidsinformatieborden plaatsen. Ze concentreren zich daarbij op straten in een zone 30 of woonstraten met een 50 km/u-regime. Daar blijven de borden gedurende 4 à 5 weken staan.

 

Typische locaties zijn:

 

         schoolomgevingen en woon-schoolroutes;
         omleidingstrajecten naar aanleiding van werven, evenementen…;
         woonstraten waar (mogelijk) te snel gereden wordt en/of waar een verkeersveiligheidsprobleem is;
         straten waar het ongevalsrisico tijdelijk verhoogd is door specifieke omstandigheden zoals een werf of een bijzondere periode in het jaar (bv. een straat nabij een speeltuin in de vakantieperiode).

 

Het districtscollege koos volgende locaties voor Hoboken:

         Lageweg (oktober)
         Louisalei (november)
         Weerstandlaan (december)
         Steynstraat (januari)
         Schroeilaan (februari)
         Scheldelei (maart)
         Kioskplaats (april)
         Kapelstraat (mei)
         Krijgsbaan (juni)
         Meerlenhoflaan (juli)
         Aartselaarstraat (augustus)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is