Speelpleintje Meetjeslandstraat

Op 30 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid en Plannen
Meetjeslandstraat speelplein

Kort samengevat: we verbieden uiteraard geen spelende kinderen, maar nemen onze verantwoordelijkheid voor een zeer specifiek probleem op deze specifieke locatie.

 - Op 20 mei 2018 werd het nieuw aangelegde (speel)plein geopend aan het kruispunt van de Meetjeslandstraat en de Lageweg.                                                                                                                                                                                                                

- Al snel ontvingen verschillende diensten (buurtregie, politie, district) klachten van buurtbewoners omtrent geluidsoverlast, gebrek aan ouderlijk toezicht en pesterijen (gooien met lavasteentjes).

- Hierop werden na bemiddeling (plaatsbezoeken, bewonersvergaderingen) door de stad in samenspraak met het district enkele acties ondernomen. Er kwam begeleiding door de jeugdwerking, er werden enkele speeltuigen verwijderd en ook de lavasteentjes verdwenen.

- Door verhoogd toezicht kwamen er minder klachten binnen over het gedrag van de spelende kinderen op zich, maar de geluidsoverlast bleef.

- Een geluidsstudie toonde aan dat de inrichting van het plein en het geluidsniveau de leefbaarheid van de wijk verstoren buiten de grenzen van wat normaal aanvaardbaar is. Het gemiddeld geluidsniveau ligt boven de richtwaarden en de algemene milieukwaliteitsnormen. De toestand was echt onhoudbaar: mensen konden niet meer normaal in hun huis wonen, spraken ons ten einde raad aan, gingen eronder door, kinderen moesten ergens anders gaan studeren.

- Die geluidsoverlast ligt niet aan het aantal kinderen: er werden metingen uitgevoerd op een moment dat er slechts een tiental kinderen aan het spelen waren.

- De metingen tonen dus aan dat in hoofdzaak de inrichting van het plein het probleem is, niet de spelende kinderen op zich. Uiteraard zijn wij ook voorstander van goede speelplekken voor Antwerpse kinderen, maar blijkbaar is er op deze specifieke locatie een ernstig probleem met de akoestiek.

- Deze studie werd bovendien geëvalueerd door een bijkomende, externe milieudeskundige (van Tractebel).

Als gevolg daarvan:

 - De eerdere acties van de stad boden geen duurzame oplossing om de leefbaarheid van de buurtbewoners te garanderen. De inrichting van het plein laat wegens plaatsgebrek ook niet toe om een geluidswerende buffer te voorzien.

- De burgemeester heeft daarom beslist dat het speelplein uit gebruik moet worden genomen.

- We hebben onze diensten de opdracht gegeven om samen met het district:

1) een nieuwe publieke functies voor het plein te zoeken en

2) een oplossing te zoeken zodat de kinderen uit de buurt nieuwe speelruimte krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is